Bank: Reg.nr. 5492 / Kontonr. 0008253654

 

Velkommen

Velkommen til Kong Valdemars Trop, Gørløses bedste spejder trop! Vi er et hold af glade og entusiastiske spejdere, spejderledere og forældre. De ugentlige møder foregår hver onsdag aften. Hvis du ikke allerede er medlem, så check her hvordan du bliver det.

De seneste nyheder er vist nedenfor. Du er meget velkommen til at udforske det øvrige indhold via menuen til venstre. Check også Kong Valdemars Trop på Facebook og YouTube (se links her).

Hvis du skal bestille spejder ting, så gå ind på De Gule Spejderes web shop her.

 

 

 

Referat fra forældrerådsmøde 2017

Aktiviteter for voksne

Hej Ledere, aktive forældre, kaffetrop og rovere.

Hos Kong Valdemars Trop er der fuld gang i aktiviteterne og nu er det tid til at lave noget for os voksne.

I den kommende tid vil vi arrangere ture, foredragsaftener og arbejdsdage.
Det første arrangement er den 13. Februar til Spejdermuseet i stenløse – se vedhæftede invitation.

Kalender for den kommende tid.
 
6. marts
Vi starter med en times goodturn på grunden og derefter fortæller Morten om spejder oplevelser igennem 4 årtier. Vi byder på en let forfriskning.
3. april
Vi starter med en times goodturn på grunden og derefter tager Nicklas tov og reb frem og vi binder og splejser
1 maj
Vi starter med en times goodturn på grunden og derefter skydes der med buer.
6 maj
Hyttedag med spisning bagefter.
6. juni
Vi starter med en times goodturn på grunden og derefter kommer Finn Sylvest og fortæller om sit liv som luftkaptajn og Skipper på Slotsøen.
23. juni Sankt Hans

Målet for aftenerne er at vi samles i spejder regi, hygger og får en god aktiv aften.
Det er friviligt og gratis at deltage i arrangementerne som er for voksne - +17 år
Kender man til interesserede der kunne tænke sig at deltage melder man dem bare til – alle er velkomne.

På gensyn
Med Spejderhilsen
Morten Batting

Indkaldelse til forældrerådsmøde 2017

Indkaldelse til Forældrerådsmøde i Kong Valdemars Trop

 

Forældrerådet er troppen øverste organ, der modsvarer generalforsamlingen i fx en idrætsforening.

 

 

Torsdag d. 23. februar 2017 kl. 19:00.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra Gruppestyrelsen og lederne
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Vedtagelse af budget - herunder fastsættelse af medlemskontingent
6. Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen

    På valg er:

        Lars Folke, kassere

        Louise Svarthol Lund, menig

        Ivan Jensen, menig

7. Valg af revisor og revisorsuppleant (der ikke må være medlem af Gruppestyrelsen eller i nær familie med et af dets medlemmer)
8. Gruppestyrelsens planer for det kommende år
9. Eventuelt

 

Forslag, der skal behandles på Forældrerådsmøder, og - for ordinære møders vedkommende - tillige det reviderede og af Gruppestyrelsen underskrevne regnskab for det foregående år med tilhørende status samt forslag til budget for det indeværende år, skal være fremkommet til medlemmerne senest 14 dage inden mødet.

På mødet kan følgende deltag:
1. Forældre til medlemmer under 18 år
2. Medlemmer der er fyldt 18 år
3. Medlemmer af Gruppestyrelsen som ikke falder ind under 1 og 2
4. Spejdere, der er fyldt 15 år, kan deltage i Forældrerådets møder uden stemmeret.

 

Hvert medlem af forældrerådet har én stemme, dog har forældre til spejdere under 18 år én stemme for hvert barn, de har i gruppen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Der vil være te og kaffe, samt et stykke af formanden hjemmebagte kage.

Vi glæder os til at se jer.

Gruppestyrelsen

Tropslederens jule- og nytårshilsen

Kære Medledere, Bestyrelsesmedlemmer og kaffetroppen.

Det er nu juleaften og vi sidder alle og hygger med dem vi holder og lidt senere sætter vi os til rette ved det store julebord og skal nyde al den dejlige julemad med and og steg, nok ikke en lige så god and som den vi laver på juleturen men tæt på. Især i år må der i Gørløse og omegn ligge mange pakker med spejdergrej under træerne i de små hjem. 

Året går jo lige så stille på hæld og nytåret nærmere sig med hastige skridt. Sikke et år eller 10’ende år det har været i Kong Valdemars Trop. Vi fik holdt en rigtig god jubilæumsfest og fik fejret troppens eksistens gennem 10 år og vi er en trop hvor vækst kurven kun går en vej og det er op ad. Vi har igennem de sidste 4 måneder oplevet at der er kommet en til to nye ulve på hvert møde og det bekræfter bare at vi har gang i noget af det rigtige. Kong Valdemar og vi har også sagt velkommen til et par nye ledere i vores kreds: Ole og Stine som gør et godt stykke arbejde ved at hjælpe Jens med ulvene som er steget til det dobbelte. Stifinderne kører lystigt derudad med Morten og Jac ved roret og det er spændende og sjove møder der kommer ud af det. En lille sjov side historie fortalt af Morten: Morten og Camilla er nede byen for at købe de sidste julegaver og her hører de så to unge drenge råbe hej Morten det er Emil og Jonas, to stifindere som nu var blevet rigtig gode venner fordi de er stifinder og nu var nede på egen hånd og købe julegaver sammen til deres mindre søskende. Endnu et bevis på at det går godt i Kong Valdemar og at vi dyrker det rigtige nemlig det gode sammenhold. Oppe hos de store spejdere går det også rigtig godt, vi har 2 fuld fede patruljer og dem havde vi også med på Lands patruljeturneringen, hvor vi som en af de få troppe havde alle spejdere til at gennemfører forhindringsbanen og tropsledelsen var også igennem banen. På bestyrelses siden går det også fantastisk godt. Vi kunne se på årets ledertræf at vi er den trop med mest styr på medlems registrering. Der bliver så vidt muligt også opfyldt leder drømme og ønsker og der er god opbakning til vores turer og arrangementer. Vores nyeste tiltag: kaffetroppen blomstrer også, der er på næsten hvert eneste møde nogle stykker som går og ordner på grunden og i hytten og det er rigtig dejligt at se. Jeg glæder mig meget til at opleve endnu et godt spejder år i Kong Valdemars trop hvor vi bare skal videre frem og forsat have fokus på det traditionelle spejderarbejde og det spændende eventyr. Vil slutte af med at ønske jer alle en glædelig Jul og et rigtig godt nytår når i kommer dertil. Vi ses til næste år ,

velmødt med godt humør og frisk energi.

Med skarp skygge og spejderhilsen 

Nicklas Borch Tropsleder Kong Valdemars trop. 

En gammel spejder sagde en gang:

Vi kan, vi vil, og vi gør det og det beskriver meget godt kong Valdemars trop 

 

 

Nyhedsbrev fra Kong Valdemars Trop - September 2016

   Kong Valdemars Trop

Nyhedsbrev fra Kong Valdemars Trop - September 2016


Kære medlemmer, ledere, forældre.

Fra redaktøren
Sæsonen er nu kommet godt igang. Vi startede som altid med oprykning.  Nu summer området omkring hytten hver onsdag af aktivitet, sjov og hygge. Dejligt. I år har Kong Valdemars Trop eksisteret i 10 år! Jubilæet er blevet markeret blandt nuværende og tidligere ledere, gruppestyrelse m.v. Mon ikke jeg på alle medlemmers vegne, kan sende en stor tak til lederne for det enorme arbejde de gennem tiden har lagt (og stadig lægger) i troppen, for at vores børn kan få masser af gode og udviklende oplevelser. Endeligt skal nævnes at der jo i sommers blev gennemført en super sommerlejr. Mange dejlige billeder er tilgængelige via Facebook (se nedenfor). 

Medlemsregisteret
Det er endnu engang tid til at checke at vores registrering af dig i medlemsregisteret stadig er korrekt. Check derfor informationen nedenfor, og send information om eventuelle rettelser til louise(at)knob.dk. Det er vigtigt at medlemsregisteret er korrekt, da det danne grundlag for udsendelse af information (som dette nyhedsbrev), ansøgning om støtte, og planlægning af SpildOp turene. Det er også Louise der skal kontaktes ved ind- og udmeldelse. 

< Medlemsinformation >

Det er som altid 1. kontaktperson der benyttes i SpildOp planlægningen.

Facebook
Vi vil opfordre alle til at gå ind på Facebook og "like" Kong Valdemars Trop. Både for at vidne om opbakning til spejderarbejdet og for at være sikker på at modtage information der formidles den vej (billeder fra ture f.eks.).
 
SpildOp - Nye kaptajner
Vi har sagt farvel til en kaptajn (Nicks far Amdi). TIl gengæld har vi (mere eller mindre frivilligt ;-) fået to nye! Dermed er det følgende brave folk der nu er kaptajner:
- Kim Hendry (formand, Marcus far)
- Tommy Petersen (Mads far)
- Christian (Emils far)
- Ole Batting (ulveleder in spe, m.v.)
- Lars Folke (Magnus far, revisor, kaffetrops-fører)
- Bo Bøgvald (Kristoffers far, nyhedsbrevsredaktør, SpildOp ansvarlig) 

Information om SpildOp er som altid tilgængelig her: https://goo.gl/2huQMv 

Datoer til kalenderen
- 18/9: Tur til BonBon land (for alle børn som har været med til SpildOp) - Se her
- 2/10: Sankt Georgs løb i Hillerød (for ulve og Stifindere) - Se her
- 15-18/10: LPT i Hillerød (for trops spejdere) - Se her
- 3-4/12: Juletur til Bassebjerg i Nødebo (for alle) - Mere info senere.

Og hvis vi ser lidt længere frem (flere arrangementer tilgår senere):
- 19-21/5: Ulveturnering hos Fugl Fønix i Sorø
- 25-27/5: Stifinderturnering hos Rold Skov i Sparkær

 

Kommentarer til selve nyhedsbrevet kan sendes til ”redaktøren” (bo(at)boegvald.com). Øvrige kommentarer bedes sendt direkte til den enkelte tropsfører (se www.kongvaldemarstrop.dk for kontakt info).

Tilmelding/framelding til nyhedsbrev
Nyhedsbrevet sendes til alle e-mail adresser som er registreret i medlemsregistret. Hvis du har behov for at ændre e-mail adresse, så kontakt louise(at)knob.dk.  

 

Modtag ikke flere e-mails fra Kong Valdemars Trop
Denne mail er sendt fra ForeningsAdministrator.dk

Billeder fra sommerlejr 2016

En masse dejlige billeder fra året sommerlejr blev postet på Facebook undervejs. Se her.

Sankt Hans 2016

Så er der billeder fra en dejlig Sankt Hans aften (klik her). Tak til alle dem der havde lagt kræfter i at få det hele til at spille.Som altid, god mad, god underholdning, og et flot Sankt Hans bål. Og måske i år en ekstra tak til dem der satte telte op ;-)

 

 
De Gule Spejdere | kongvaldemarstrop(at)kongvaldemarstrop.dk
Jyskweb 2008